✅✅✅Xem chi tiết tại: Tử Vi Số
💝 Chẳng phải bỏ tướng để lấy tánh ! 🍀 ☀️ 🌷 | Awareness SAMON

PHẬT PHÁP TẠI GIA | Awareness SAMON
BLOG có thể xem thêm dưới:

A Di Đà Phật,
mong muốn trao đổi Giáo Lý Phật Pháp, Tự học, Tự hiểu biết rõ, Tự trải nghiệm, Tự mình biết mình rồi khuyến khích lẫn nhau, cùng bước trên con đường hạnh phúc, an vui và tự tại trong mỗi sát na. Xin chúc Quý Vị sớm có công phu thành phiến và mọi điều Như Lý Tác Ý!
A Di Đà Phật

Amitabha Bouddha,
Étude de soi, connaissance de soi, expérience de soi, nous nous encourageons et nous nous engageons tous ensemble sur le chemin du bonheur, de la joie et de la liberté à chaque instant.
Je souhaite que vous deveniez un Être humain complet de la métamorphose.
Amitabha Bouddha.

Amitabha Buddha,
Self-study, self-knowledge, self-experience, we encourage each other and we all commit together on the path of happiness, joy and freedom at every moment.
I wish you to become a complete human being of metamorphosis.
Amitabha Buddha.

Amitabha Buddha,
Selbststudium, Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung, wir ermutigen uns gegenseitig und verpflichten uns alle gemeinsam auf dem Weg des Glücks, der Freude und der Freiheit in jedem Moment.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein vollkommener Mensch der Metamorphose werden.
Amitabha Buddha.

Biểu tượng Phật Giáo,Giáo Lý Phật Pháp Căn Bản và Hành Trì Là Gì?,Giác Ngộ và Niết Bàn và Giải Thoát là gì?,Thiền Cho Đời Sống Hàng Ngày,Áp dụng Phật Pháp của Một Phật Tử Tại Gia vào đời sống hàng ngày,Tịnh Độ Tông của A Di Đà Phật,Chủ Nghĩa Duy Vật,Khoa Học Tâm Thức và Tư Duy và Cảm Xúc,Chuyển Hóa Nội Tâm,Hoạt Động Tinh Thần hay Tâm Linh Là Gì?,Luân Hồi Tái Sinh hay Sanh Tử là gì?,Nghiệp và Nhân Quả Là Gì?,Ứng dụng Phật Pháp,Nhân Sinh và Vũ Trụ Quan

Tử Vi Hàng Ngày

FPT Internet
5.00

7 COMMENTS

 1. Chào cô Samon chúc buổi cô nhiều sức khỏe ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 2. Chẳng phải bỏ tướng để lấy tánh ! | Awareness SAMON
  A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA QUYỂN VI Liên Trì đại sư chùa Vân Thê soạn sớ sao Pháp sư Cổ Đức diễn nghĩa (Q6-15)
  Tuyệt đối chẳng phải là nói phải từ bỏ tướng, giữ lấy kiến tánh.
  Chẳng có đạo lý ấy!
  Tướng là tánh. Hảo tướng là tánh, ác tướng cũng là tánh, thuận cảnh là tánh, nghịch cảnh vẫn là tánh.
  Thiên đường do Chân Như bổn tánh biến hiện, A Tỳ địa ngục vẫn do Chân Như bổn tánh biến hiện.
  Tướng tuy khác nhau, tánh giống hệt.
  Quý vị kiến tánh, cũng có nghĩa là nói tâm quý vị thật sự bình đẳng, Bình Đẳng Tánh Trí!
  Tâm bất bình bèn chẳng kiến tánh; tâm thật sự bình đẳng liền kiến tánh.
  A Di Đà Phật🙏

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here