Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Garena vô cùng đơn giản

0

Lấy lại ních Garena khi quên hoặc mất mật khẩu

Nếu bạn đăng nhập vào ứng dụng, trang Web của Garena và nhận được thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác”, có thể những thông tin bạn nhập là chưa đúng.

Trong trường hợp bạn đã thử kiểm tra lại tên tài khoản và thử lại nhiều lần nhưng vẫn gặp cùng một thông báo thì tài khoản của bạn đã bị thay đổi mật khẩu hoặc bạn đã không nhớ được mật khẩu của tài khoản Garena.

Đừng quá lo lắng FPT Internet sẽ hướng dẫn bạn cách lấy lại mật khẩu Garena, hãy kiểm tra lại tình trạng tài khoản và tham khảo các hướng dẫn của chúng tôi dưới đây để khôi phục mật khẩu cho mình.

huong dan lay lai nick garena

Tài khoản chưa đăng ký thông tin Email và Số điện thoại

Bạn sẽ không thể tự khôi phục mật khẩu nếu chưa đăng ký bất kỳ thông tin bảo mật nào, gồm Email và Số điện thoại. Trong trường hợp này, bạn cần gửi phiếu yêu cầu tại đây và cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

Những thông tin bạn cung cấp là cần thiết để giúp chúng tôi có thêm cơ sở để xác minh bạn là chủ thật sự của tài khoản, từ đó có hướng hỗ trợ phù hợp cho bạn. Tuy nhiên, có vài điểm bạn cần lưu ý:

Yêu cầu hỗ trợ mật khẩu của bạn sẽ chỉ được duyệt nếu các thông tin bạn cung cấp là chính xác và tùy theo độ phức tạp từng tài khoản mà thời gian hỗ trợ sẽ kéo dài từ 24h đến 30 ngày.
Tài khoản sẽ được tạm khóa khóa trong thời gian hỗ trợ, việc này nhắm giúp chúng tôi bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn trong thời gian hỗ trợ.
Chi tiết về các bước hỗ trợ khôi phục mật khẩu, chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết với bạn qua phiếu yêu cầu và Email.
Trong quá trình hỗ trợ, nếu bạn muốn hủy yêu cầu hỗ trợ vui lòng gửi phiếu yêu cầu tại đây và cung cấp các thông tin gồm: Mã phiếu, Họ và Tên, Email liên hệ và Số điện thoại liên hệ mà bạn đã cung cấp trong phiếu yêu cầu trước đó. Nếu các thông tin chính xác, chúng tôi sẽ hủy yêu cầu hỗ trợ cho bạn.
Thông tin số điện thoại xác thực được đăng ký vào tài khoản từ ngày 01/04 sẽ không thể sử dụng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản.

Tài khoản đã đăng ký và xác thực Email nhưng không có đăng ký Số điện thoại

Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn vẫn còn sử dụng được Email đang đăng ký và xác thực trong tài khoản. Sau đó, hãy áp dụng cách thức khôi phục mật khẩu dưới đây:

 1. Truy cập https://account.garena.com/recovery
 2. Nhập tên tài khoản Garena mà bạn muốn khôi phục mật khẩu.
 3. Nhập Email xác thực trong tài khoản Garena của bạn.
 4. Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực về Email xác thực của tài khoản.
 5. Điền mã xác thực bạn nhận được trong Email và nhập mật khẩu mới.

Lưu ý:

 • Hãy kết hợp chữ và số trong mật khẩu mới để tăng tính bảo mật.
 • Trong quá trình khôi phục mật khẩu, nếu bạn nhận được thông báo “Mật khẩu không thể thay đổi bây giờ” thì tài khoản của bạn chỉ mới đăng ký Email chứ chưa xác thực. Vì vậy vui lòng gửi phiếu yêu cầu tại đây và cung cấp các thông tin theo yêu cầu. Những thông tin bạn cung cấp rất cần thiết để chứng minh quyền sở hữu tài khoản của bạn, từ đó giúp chúng tôi có hướng hỗ trợ phù hợp cho bạn.

Tài khoản đã đăng ký Email (nhưng chưa xác thực) và có đăng ký Số điện thoại

Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn vẫn còn sử dụng được Số điện thoại đang đăng ký. Sau đó, hãy áp dụng cách thức khôi phục mật khẩu dưới đây:

 1. Truy cập https://account.garena.com/recovery
 2. Nhập tên tài khoản Garena mà bạn muốn khôi phục mật khẩu hoặc nhập Số điện thoại đang xác thực.
 3. Nhập Số điện thoại xác thực hoặc nhập Tên tài khoản nếu tại bước 2, bạn nhập Số điện thoại
 4. Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực về Số điện thoại xác thực của tài khoản. Điền mã xác thực mà bạn nhận được qua điện thoại và nhập mật khẩu mới.

Lưu ý:

 • Hãy kết hợp chữ và số trong mật khẩu mới để tăng tính bảo mật.
 • Nếu hệ thống thông báo “Vui lòng nhập một tài khoản hợp lệ” hoặc “Tên đăng nhập không trùng khớp”, điều này chứng tỏ Tên đăng nhập hoặc Số điện thoại của bạn không có kết nối với nhau hoặc Số điện thoại chưa được đăng ký với bất kỳ tài khoản nào.

Tài khoản đã đăng ký và xác thực Email, đồng thời đã đăng ký Số điện thoại

1. Nếu bạn vẫn sử dụng được Email xác thực, hoặc Số điện thoại xác thực hoặc sử dụng được cả 2 thông tin bảo mật. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Email hoặc Số điện thoại để tự khôi phục mật khẩu cho tài khoản của mình.

Khôi phục mật khẩu qua Email

 1. Truy cập https://account.garena.com/recovery
 2. Nhập tên tài khoản Garena mà bạn muốn khôi phục mật khẩu.
 3. Tại ô Xác nhận Số điện thoại, bạn chọn Email tại mục Xác thực bằng cách khác
 4. Nhập địa chỉ Email đang xác thực trong tài khoản của bạn và chọn Nhận xác thực qua Email
 5. Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực về Email xác thực của tài khoản.
 6. Điền mã xác thực bạn nhận được trong Email vào ô Xác nhận Email và chọn Xác Nhận
 7. Nếu mật mã chính xác, hệ thống sẽ cho phép bạn cập nhật mật khẩu cho tài khoản.

Lưu ý:

 • Hãy kết hợp chữ và số trong mật khẩu mới để tăng tính bảo mật.
 • Trong quá trình khôi phục mật khẩu, nếu bạn nhận được thông báo “Mật khẩu không thể thay đổi bây giờ” thì tài khoản của bạn chỉ mới đăng ký Email chứ chưa xác thực. Vì vậy vui lòng gửi phiếu yêu cầu tại đây và cung cấp các thông tin theo yêu cầu. Những thông tin bạn cung cấp rất cần thiết để chứng minh quyền sở hữu tài khoản của bạn, từ đó giúp chúng tôi có hướng hỗ trợ phù hợp cho bạn.

Khôi phục mật khẩu qua Số điện thoại

 1. Truy cập https://account.garena.com/recovery
 2. Nhập tên tài khoản Garena mà bạn muốn khôi phục mật khẩu.
 3. Nhập số điện thoại xác thực trong tài khoản vào ô Xác nhận Số điện thoại.
 4. Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực về Số điện thoại xác thực của tài khoản.
 5. Điền mã xác thực bạn nhận được trong Số điện thoại vào ô Xác nhận Số điện thoại và chọn Xác Nhận.
 6. Nếu mật mã chính xác, hệ thống sẽ cho phép bạn cập nhật mật khẩu cho tài khoản.

Lưu ý:

 • Hãy kết hợp chữ và số trong mật khẩu mới để tăng tính bảo mật.
 • Nếu hệ thống thông báo “Vui lòng nhập một tài khoản hợp lệ” hoặc “Tên đăng nhập không trùng khớp”, điều này chứng tỏ Tên đăng nhập hoặc Số điện thoại của bạn không có kết nối với nhau hoặc Số điện thoại chưa được đăng ký với bất kỳ tài khoản nào.

2. Nếu bạn không sử dụng được Email xác thực và Số điện thoại xác thực trong tài khoản thì chúng tôi sẽ giúp bạn khôi phục mật khẩu. Bạn cần gửi phiếu yêu cầu tại đây và cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

– Những thông tin bạn cung cấp là bắt buộc và sẽ giúp chúng tôi có thêm cơ sở để xác minh bạn là chủ thật sự của tài khoản, từ đó có hướng hỗ trợ phù hợp cho tài khoản của bạn. Tuy nhiên, có vài điểm bạn cần lưu ý:

 1. Yêu cầu hỗ trợ mật khẩu của bạn sẽ chỉ được duyệt nếu các thông tin bạn cung cấp là chính xác và tùy theo độ phức tạp từng tài khoản mà thời gian hỗ trợ sẽ kéo dài từ 24h đến 30 ngày.
 2. Tài khoản sẽ được tạm khóa khóa trong thời gian hỗ trợ, việc này nhắm giúp chúng tôi bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn trong thời gian hỗ trợ.
 3. Chi tiết về các bước hỗ trợ khôi phục mật khẩu, chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết với bạn qua phiếu yêu cầu và Email.
 4. Trong quá trình hỗ trợ, nếu bạn muốn hủy yêu cầu hỗ trợ vui lòng gửi phiếu yêu cầu tại đây và cung cấp các thông tin gồm: Mã phiếu, Họ và Tên, Email liên hệ và Số điện thoại liên hệ mà bạn đã cung cấp trong phiếu yêu cầu trước đó. Nếu các thông tin chính xác, chúng tôi sẽ hủy yêu cầu hỗ trợ cho bạn.
 5. Thông tin số điện thoại xác thực được đăng ký vào tài khoản từ ngày 01/04 sẽ không thể sử dụng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản.

Nguồn: FPT Internet

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây