*Cách mạng màu, diễn biến hòa bình đều là những âm mưu, thủ đoạn chiến lược của các nước phương Tây nhằm xóa bỏ các nhà nước xã hội chủ nghĩa hoặc các quốc gia không thân thiện với Mỹ và phương Tây.

* Cách mạng màu là định nghĩa của các phong trào chính trị của các đảng phái chính trị đối lập của một số nước thuộc Liên Xô cũ, một số nước Trung Đông. Lấy tên của 1 loại màu sắc hay tên loài hoa như cách mạng hoa hồng ở Gruzia, cách mạng Cam ở Ukraine,… Các cuộc cách mạng màu này đều là sản phẩm của các nước phương Tây nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, khiến họ phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây. Từ đó đạt được những lơi ích kinh tế và chính trị. Một điểm chung khác của các cuộc cách mạng màu là đều xuất phát từ các cuộc bầu cử gây tranh cãi, phe đối lập tố cáo chính phủ gian lận, đồng thời tuyên bố thắng cử. Trong khi lãnh đạo các nước phương Tây ngay lập tức bày tỏ thái độ ủng hô phe đối lập, cổ vũ họ tiến hành xuống đường biểu tình, thực hiện cách mạng đường phố.

* Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là chiến lược của các nước tư bản phương Tây nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của các nước xã hội chủ nghĩa, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Thành công lớn nhất của chiến lược diễn biến hòa bình là dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

* Ngoài ra, các nước phương Tây cũng không bỏ qua hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác bằng vũ lực. Nam Tư, Iraq, Afghanistan, Lybia, Syria,… là những ví dụ điển hình.

* Việt Nam đang là mục tiêu chống phá của các lực lượng phản động trong và ngoài nước. Nhận diện và đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch rất cần thiết trong tình hình phức tạp, khó lường như hiện nay..

Thủ Thuật Internet

FPT INTERNET

1 COMMENT

  1. Cách mạng màu hay Diễn biến hòa bình cũng đều là sản phẩm của Mỹ và phương Tây. Đều có mục đích lật đổ chính quyền ở những nơi có vị trí chiến lược quan trọng, có thể chế khác biệt với các thể chế phương Tây.
    Điểm khác nhau căn bản là cách mạng màu áp dụng đối với các nước đa nguyên đa đảng. Trong khi Diễn biến hòa bình lại áp dụng với các nước do Đảng cộng sản lãnh đạo.
    Ngoài ra, Mỹ và phương Tây cũng không bỏ qua giải pháp can thiệp bằng vũ lực. Nam Tư, Iraq, Afghanistan, Lybia, Syria là những ví dụ điển hình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here