✅✅✅Xem chi tiết tại: Tử Vi Số
🤣 Không và Hữu! 🙈 🙉 🙊 | Awareness SAMON

PHẬT PHÁP TẠI GIA | Awareness SAMON
BLOG có thể xem thêm dưới:

A Di Đà Phật,
mong muốn trao đổi Giáo Lý Phật Pháp, Tự học, Tự hiểu biết rõ, Tự trải nghiệm, Tự mình biết mình rồi khuyến khích lẫn nhau, cùng bước trên con đường hạnh phúc, an vui và tự tại trong mỗi sát na. Xin chúc Quý Vị sớm có công phu thành phiến và mọi điều Như Lý Tác Ý!
A Di Đà Phật

Amitabha Bouddha,
Étude de soi, connaissance de soi, expérience de soi, nous nous encourageons et nous nous engageons tous ensemble sur le chemin du bonheur, de la joie et de la liberté à chaque instant.
Je souhaite que vous deveniez un Être humain complet de la métamorphose.
Amitabha Bouddha.

Amitabha Buddha,
Self-study, self-knowledge, self-experience, we encourage each other and we all commit together on the path of happiness, joy and freedom at every moment.
I wish you to become a complete human being of metamorphosis.
Amitabha Buddha.

Amitabha Buddha,
Selbststudium, Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung, wir ermutigen uns gegenseitig und verpflichten uns alle gemeinsam auf dem Weg des Glücks, der Freude und der Freiheit in jedem Moment.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein vollkommener Mensch der Metamorphose werden.
Amitabha Buddha.

Biểu tượng Phật Giáo,Giáo Lý Phật Pháp Căn Bản và Hành Trì Là Gì?,Giác Ngộ và Niết Bàn và Giải Thoát là gì?,Thiền Cho Đời Sống Hàng Ngày,Áp dụng Phật Pháp của Một Phật Tử Tại Gia vào đời sống hàng ngày,Tịnh Độ Tông của A Di Đà Phật,Chủ Nghĩa Duy Vật,Khoa Học Tâm Thức và Tư Duy và Cảm Xúc,Chuyển Hóa Nội Tâm,Hoạt Động Tinh Thần hay Tâm Linh Là Gì?,Luân Hồi Tái Sinh hay Sanh Tử là gì?,Nghiệp và Nhân Quả Là Gì?,Ứng dụng Phật Pháp,Nhân Sinh và Vũ Trụ Quan

Tử Vi Hàng Ngày

FPT Internet
5.00

8 COMMENTS

 1. Thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò. Trong chúng sanh có 4 hạng người. 1. Từ tối vô tối. 2. Từ tối ra sáng. 3.Từ sáng vô tối. 4.Từ sáng ra sáng. Hãy hồi quang phản chiếu soi lại chính mình xem mình ở vị trí nào. Cám ơn samon đã chia sẽ. Adidaphat
  🙏🙏🙏❤❤❤

 2. Chào cô Samon chúc sức khỏe cô tôi luôn ủng hộ cô 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 3. Không và Hữu ! | Awareness SAMON
  A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA QUYỂN VI Liên Trì đại sư chùa Vân Thê soạn sớ sao Pháp sư Cổ Đức diễn nghĩa (Q6-19)
  Trong Phật pháp nói đến Không và Hữu, ý nghĩa rất sâu!
  Không chẳng phải là Vô!
  Người bình phàm chúng ta nghe nói Không, bèn tưởng là thứ gì cũng đều chẳng có, chẳng phải là ý nghĩa này!
  “Không” là thứ gì cũng đều có; nói đến Hữu thì Hữu là bất cứ gì cũng đều chẳng có, nên Hữu được gọi là Diệu Hữu, “Không” được gọi là Chân Không.
  “Chân Không bất không, Diệu Hữu phi hữu”.
  Nếu quý vị thật sự liễu giải ý nghĩa này, Không và Hữu là một, không hai, cũng rất khó hiểu.
  Quý vị suy nghĩ cảnh giới trong mộng, hãy nói xem nó là Không hay là Hữu?
  Nếu quý vị nói nó là Không, xác thực là cảnh giới trong mộng rành rành, khi quý vị tỉnh giấc có thể kể rành mạch.
  Nếu quý vị nói nó là Hữu, có ở chỗ nào vậy?
  Trọn chẳng thể được.
  Do vậy, Hữu là chẳng phải có, Không chẳng phải là không!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here